Bilinenlere farklı açılardan bakarak gerçek bilginin peşinde olan bir avuç arkadaşız.

Düşünce dünyamızı çepeçevre sarmış zihin prangalarına esir olmayan, fikrî anlamda gelişime açık, toplum yararına her fikri savunan, destekleyen ve toplumun bir çok kanalında var olma çabası güden bir ekip olarak; din, dil, ırk, soy, makam, mezhep ve meşrep farkı gözetmeksizin, ayrıca her türlü politik mesaj verme kaygısından âzâde, tek gayemizin iyilik üzere yaşamak olduğunu ve herhangi bir grup ile herhangi bir organik bağımızın olmadığını, insan “olabilme” ve insan “kalabilme” ortak paydasında bir beraberlik arzuladığımızı beyan ederiz.