Sağlıklı mıyız?


Dünya sağlık örgütü anayasası 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu nedenle her yıl 7 Nisan Dünya sağlık günü olarak, 7-13 Nisan tarihleri de sağlık haftası olarak kutlanmaktadır.
Dünya sağlık örgütü nazarında sağlığın tanımı şu şekilde yapılmıştır:
Sağlık; yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

Bu tanımdan yola çıkarak sağlıklı mıyız ya da sağlıksız mı sorusuna bir kaç parça cevap verebiliriz ama gelin bir de bu tanıma farklı bir perspektiften bakalım.

Hastalık yahut sakatlığınız yok yani bedenen “kusursuzsunuz”. Ancak ruhen nasılsınız? Peki ya sosyal yönden nasılsınız?

Çağımızın hastalıklarından; depresyon, takıntı, dikkat dağınıklığı, şizofreni, narsisizm, ya da isimlerine bu kadar bile aşina olmadığınız asosyallik, antisosyallik, sosyal fobi… Veya gelişmeleri kaçırma korkusu, check-in krallığı, selfie çılgınlığı, ya da fotoromanlık gibi literatürümüze yeni giren sosyal medya rahatsızlıkları. Birçoğumuzun hayatına entegre bu rahatsızlıklar. Acaba kim farkında ya da bunca rahatsızlıklar içerisinde Allah’tan hastalık ya da sakatlığım yok diyenlerden misiniz? Komik olmayalım! Sağlığın bir de psikolojik ve sosyolojik yönü var.

İşin tuhaf kısmı farkında ol(a)mamak. Rahatsızlığın içinde olup problemi/problemleri gör(e)memek. Bütün bu sıkıntılarla iç içeyken kendimizi dinlemekte hatta bir kahve alıp kendimizi kontrol etmekte yarar var. Zira psikolojiden sonra sosyal olamama rahatsızlığı, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasıncılık, adaletsizlik bana yapılmadı sorun yok, nasılsa bu konuyu bir düşünen var, o benim işim değil, uyarmamalıyım, önermemeliyim, işime ve evime tapıyorum, gerisinde yokum… Tüm bu cı’lık- cu’lukların hepsi kimsenin farkında olmadığı küresel bir rahatsızlık. Çağımızın kanseri. Ya da sadece bu coğrafyaya has bir kanser.

Sağlık dediğimizde biraz daha üzerinde düşünüp, bireysel olarak hem bedenimize hem psikolojimize, sosyolojik olarak toplum içindeki konumumuza ve toplumun problemlerine bakabilmeliyiz ki sağlığın tanımı tam anlamı ile hayat bulsun.

Toplumsal hayatın merkezinde sağlıklı psikolojiye sahip, hasta ve sakat olmayan bireyler göreceğimiz günlerin umudu ile.

7 Nisan Dünya sağlık gününüz kutlu olsun.
Sağlıklı günler.

Avatar

Okumaya, anlamaya, anlayıp yaşamaya, yaşayıp anlatmaya çalışan biri...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir